Contact

บริษัท เอ็น บีซี แอ็ด จำกัด

634/7 ซอย รามคำแหง 39(เทพลีลา 1)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310

ติดต่อฝ่ายการตลาด
มือถือ. 081-989-9954
โทร. 02-530-9408 – 9 หรือ
โทร. 02-935-6870#202
E-mail : [email protected]

Tel. 02-530-9408-9 Fax. 02-530-9410 Sms. 4242842

เรือนรับรองดาว วันที่ 26 มีนาคม 2552 พบกับคุณ “เพียว เพียว ” ในช่วงเรือนรับรองดาว เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป กับนักจัดรายการ “โอเอ”

Tel. 02-530-9408-9 Fax. 02-530-9410 Sms. 4242842