ttb5

แนวความคิด:
ครั้งแรกที่กองทัพบก ผนึกกำลังกับกองทัพลูกทุ่ง เพื่อร่วมมือกันอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติตามรอยโครงการ “พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี” ปลูกจิตสำนึกให้แฟนเพลงลูกทุ่งทั่วประเทศร่วมเป็น ลูกทุ่งไทย หัวใจสีเขียว เพื่อคงความสมบูรณ์ให้ผืนป่าเมืองไทยอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์:
1) เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนไทยร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ 2) เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและมรดกเพลงลูกทุ่งไทย 3) เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนชาวไทย 4) เพื่อช่วยลดค่าครองชีพ และส่งเสริมการใช้ชีวิตตาม แนวคิดพอเพียง 6) เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของคนในชาติ 5) ส่งเสริม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กองทัพบก

กลยุทธ์ :
เป็นมหกรรมคอนเสิร์ตลูกทุ่ง ที่จัดโดยคนลูกทุ่งตัวจริง ซึ่งคร่ำหวอดในวงการมาอย่างยาวนาน นำขบวนนักร้องลูกทุ่งชั้นแนวหน้าทั่วฟ้าเมืองไทย มาเปิดการแสดงให้ชมฟรี โดยไม่แบ่งแยกชนชั้น อาชีพ และรายได้ พร้อมกับจัดมหกรรมสินค้าอุปโภค-บริโภคราคาถูกส่งตรงจากโรงงานถึง ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานทุกคนได้สุขใจ สุขกาย สบายกระเป๋า พร้อมกันนี้ ยังเป็นเวทีสื่อกลางระหว่างกองทัพบกกับประชาชนไปในตัวด้วย